Wertykulacje najlepiej wykonać wiosną. Trawnik należy skosić dosyć nisko i przeprowadzić wertykulację.

Wertykulacja ma na celu napowietrzenie gleby, przecięcie obumarłych części trawnika. Jeśli nie przeprowadza się wertykulacji taka zbita warstwa zalegającej materii organicznej nie przepuszcza lub utrudnia przenikanie wody oraz związków mineralnych do głębszych warstw gleby. Jest to z reguły jeden z powodów gorszego stanu darni i obumierania trawnika.
Wertykulacje przeprowadza się z reguły 2 razy w roku, na wiosnę i na jesieni. Po wertykulacji należy zapewnić trawnikowi nawodnienie i nawożenie.


Telefon

604-486-274

Obszar działania

Warszawa i okolice